Privacy statement

Rate this post

Privacy statement

Verstopping-Nederland respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.Uw persoonsgegevens worden door Verstopping-nederland verwerkt enkel voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Verstopping-Nederland behoudt zich het recht voor dit privacy regelement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Indien u vragen heeft, neemt u dan contact op met Verstopping-Nederland via deze website.